Ouderverstoting

OUDERVERSTOTING

ouderverstoting

Boek ouderverstoting

Ouderverstoting wordt nog onvoldoende (h)erkend. En dat terwijl het er toch is. Helaas... Dit boek werpt een blik op het begrip en het ouderverstotingssyndroom (PAS). Het is geenszins de bedoeling een pasklare oplossing te bieden, maar om informatie te verstrekken omtrent herkenning en erkenning.

Hulp bij ouderverstoting

Het boek ouderverstoting Hoe herken je het? Wanneer is er sprake van? Bij wie kan ik terecht voor hulp?

handvatten om verstoting te herkennen.

Een waardevol boek voor een ieder die hiermee te maken heeft. Zowel voor de hulpverlener, ouder of de professional. Praktijkvoorbeelden zullen voor velen wellicht herkenbaar zijn. In het boek heb ik getracht uit te leggen wat ouder-verstoting en oudervervreemding inhoudt.

.

Monique Kroes

Een kind dat de ouder niet meer wilt zien is verdacht.

Hoe herken je ouderverstoting?

Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan 70.000 scheidingen. Op het moment dat er kinderen bij zijn betrokken, dient men op zoek te gaan naar een vorm van overlegscheiding waarbij aandacht is voor de emotionele, financiële en juridische kant. Met name de emotionele kant is nog te vaak onderbelicht. Ik heb literatuur geraadpleegd maar ook talloze gesprekken met ervaringsdeskundige, kinderen en personen die beroepsmatig met deze onderwerpen te maken hebben, gevoerd.

Wanneer is er sprake van ouder-verstoting?

Uit de gesprekken met niet-verzorgende ouders kwam duidelijk naar voren dat de roep om (h)erkenning van dit toenemende probleem erg gewenst is. Evenals dat meer ervaringsdeskundige met de nodige kennis worden betrokken bij (v)echtscheidingen. De praktijkvoorbeelden en mijn uiteenzetting zullen u helpen bij de herkenning van ouderverstoting.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij ouderverstoting?

Dit unieke boek kan al veel hulp brengen. Zowel voor de hulpverlener of een ieder die professioneel met het onderwerp te maken heeft of krijgt. Daarnaast is het ook voor de ouder een handige tool.
Vooral de vele voorbeelden kunnen al een hulp zijn bij herkenning.

Over de schrijfster

In het magazine voor stiefouders en iedereen die daarmee te maken heeft (stiefm/v) werd mijn boek “ouderverstoting” ook genoemd. Ik werd als deskundige geïnterviewd. Vragen die daar gesteld werden komen ruimer aan bod in het boek.

MagazineStiefm/v

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek voorradig.
Nabestelling is dan niet meer mogelijk.
Mvg Monique. (auteur)

Bestel dit unieke boek over ouderverstoting vandaag nog.

ISBN 9789491456442
EZbook druk en bindwerk.
Tweede druk 2018.