OUDERVERSTOTING HOE HERKEN JE HET?

ouderverstoting

Boek ouderverstoting

Helaas wordt ouderverstoting nog steeds onvoldoende (h)erkend. Ofschoon het er toch volop aanwezig is. Helaas... Daarom werpt dit boek een blik op het begrip ouderverstotingssyndroom (PAS). Het is geenszins de bedoeling een pasklare oplossing te bieden, maar om informatie te verstrekken omtrent herkenning en erkenning.

ouderverstoting

Wat is PAS bij ouderverstoting?

Ouderverstoting wordt ook wel in het Engels Parental Alienation Syndrome (PAS) genoemd. Het is de psychiater Gardner die in 1992 het PAS syndroom beschrijft.

ouderverstoting PAS

handvatten om verstoting te herkennen.

Inmiddels alweer de tweede druk van dit boek ouderverstoting. Een waardevol boek voor een ieder die met ouderverstoting te maken heeft of krijgt. Zowel voor de hulpverlener, ouder of de professional. Praktijkvoorbeelden zullen voor velen wellicht herkenbaar zijn. In het boek heb ik getracht uit te leggen wat ouder-verstoting en oudervervreemding inhoudt.

.

Hulp bij ouderverstoting. PAS

Het ergste wat je als ouder kan overkomen, is dat je je eigen kind niet meer ziet. Hoe is het mogelijk dat dit in een moderne samenleving voorkomt? Daarnaast geven de cijfers aan dat er een stijgende tendens is. Het boek ouderverstoting geeft u inzicht. Hoe herken je het? Wanneer is er sprake van? Bij wie kan ik terecht voor hulp?

waardevol
5/5

Monique heeft een waardevol boek gemaakt over Ouderverstoting. (Joyce vd Beek Arnhem)

Monique Kroes

Een kind dat de ouder niet meer wilt zien is meer dan verdacht.

Ouderverstoting info

Ouderverstoting oftewel PAS vindt plaats als getracht wordt de ouderlijke band tussen zijn/haar kinderen met de andere ouder kapot te maken. Een poging om een kind van een ouder te vervreemden, wordt om vele redenen gedaan. Vaak is een scheiding de start om wraak te nemen op de andere ouder. Vaak krijgt de verstotende ouder ook hulp van de omgeving door verkeerde informatie te delen. Het doel hierbij is om altijd de andere ouder zoveel mogelijk te benadelen en dus te verstoten. Echter wordt ouderverstoting door de omgeving vaak niet herkend waardoor het probleem moeilijker wordt om te bestrijden. Als de verstotende ouder in een eerste poging het gelukt is de kinderen te scheiden van de niet verzorgende ouder, is de weg voor verdere verstoting vrijgemaakt.

Hoe herken je ouderverstoting?

Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan 70.000 scheidingen. Op het moment dat er kinderen bij zijn betrokken, dient men op zoek te gaan naar een vorm van overlegscheiding waarbij aandacht is voor de emotionele, financiële en juridische kant. Met name de emotionele kant is nog te vaak onderbelicht. Ik heb literatuur geraadpleegd maar ook talloze gesprekken met ervaringsdeskundige, kinderen en personen die beroepsmatig met deze onderwerpen te maken hebben, gevoerd.

ouderverstoting

Wanneer is er sprake van ouder-verstoting?

Uit de gesprekken met niet-verzorgende ouders kwam duidelijk naar voren dat de roep om (h)erkenning van dit toenemende probleem erg gewenst is. Evenals dat meer ervaringsdeskundige met de nodige kennis worden betrokken bij (v)echtscheidingen. De praktijkvoorbeelden en mijn uiteenzetting zullen u helpen bij de herkenning van ouderverstoting.

Wie maakt zich schuldig aan ouderverstoting ?

In principe kan elk van de ouders gaan verstoten. Helaas is het wel zo dat het verhaal van een vrouw eerder als waarheid wordt aangenomen zonder dat er hoor en wederhoor wordt toegepast. Het gevaar is dat een eenzijdig verhaal, dat nooit op waarheid is getoetst , zijn eigen leven kan gaan lijden.  Uiteraard allemaal in het nadeel van de verstoten ouder. Veelal staat de verstotende ouder ook nog eens niet alleen. Familieleden en of vrienden kunnen al gauw, vanwege de relatie met de verstotende ouder,  partij kiezen en zo wellicht onbedoeld het ouderverstoting proces versterken. Dit kan voor de niet verstotende ouder een extra emotionele belasting zijn.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij ouderverstoting?

Raadpleeg Google en u zult veel info vinden omtrent dit onderwerp. Wellicht ook bij u in de buurt. 
Echter dit boek kan u al direct veel ondersteuning geven. Zowel voor de hulpverlener of een ieder die
professioneel met het onderwerp te maken heeft.  Daarnaast is het ook voor de ouder een handige tool. 
Vooral de vele voorbeelden kunnen al een steun zijn bij de herkenning

Het gif ouderverstoting. (P.A.S)

Zoals eerder gezegd wordt ouderverstoting oftewel P.A.S. toegepast om de andere ouder in een kwaad daglicht te zetten. Hierbij ontstaat helaas schade bij de kinderen. Deze worden letterlijk door de jaren heen mentaal vergiftigd. Het oude spreekwoord ; “wat je zaait, zal je oogsten!” gaat uiteindelijk wel weer vaak op. Met de jaren zal, als de kinderen groot worden en de puzzelstukjes aan elkaar kunnen leggen, het negatieve effect keihard bij de verstotende ouder terugkomen.  Helaas zijn er dan jaren verspeeld en is de schade niet meer te herstellen.

Over de schrijfster

In het magazine voor stiefouders en iedereen die daarmee te maken heeft (stiefm/v) werd mijn boek “ouderverstoting” ook genoemd. Ik werd als deskundige geïnterviewd. Vragen die daar gesteld werden komen in het boek ruimer aan bod.

MagazineStiefm/v

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek voorradig.
Nabestelling is dan niet meer mogelijk.
Mvg Monique. (auteur)

Bestel dit unieke boek over ouderverstoting vandaag nog. Het boek is niet in de reguliere handel verkrijgbaar en dus alleen via deze website.

ISBN 9789491456442
EZbook druk en bindwerk.
Tweede druk 

 

 jongens en meisjes die door de ene ouder volgepropt worden met negatieve informatie over de andere ouder, hebben levenslang. Die worden gedwongen zogenaamd vrijwillig zonder papa of mama  op te groeien en moeten leren leven met leugens die hun zijn opgedrongen.
Gardner, Richard AThe Parental Alienation Syndrom PAS) 

tags; Echtscheiding, ouderverstoting, PAS, hulp bij scheiding, ouderverstotingssyndroom, niet verzorgende ouder verstoten, vader verstoten, moeder verstoten, emotie bij scheiding, kinderen niet meer zien, kinderen niet meer mogen zien, waarom zie ik mijn kinderen niet meer?, hulp bij scheiden met kinderen, kinderen worden weggehouden, mijn ex houdt de kinderen bij mij weg, Mijn kind haat mij.

Winkelwagen
Scroll naar boven