Uitgegumd als ouder

Uitgegumd als ouder

Soms is er rond een scheiding zoveel verdriet, angst en boosheid, dat de ene ouder het kind actief vervreemdt van de andere ouder. Dit pijnlijke proces heet ouderverstoting. Het blad STIEF m/v sprak met een deskundige, een verstoten moeder en een vrouw die van haarvader was vervreemd.

Aldus de kop van het artikel “Uitgegumd als ouder” waarin aandacht wordt besteed aan het onderwerp “ouderverstoting” Toen ik voor dit interview uitgenodigd werd, zei ik direct “ja” Het is enorm belangrijk dat er namelijk meer aandacht komt voor de verstoten ouder en ben dus blij met elke mogelijkheid om hier bekendheid aan te geven. Middels mijn boek en interviews doe ik mijn best het begrip meer onder de aandacht te brengen. En dat is hard nodig, want in een verhardende maatschappij zal het verstoting van de niet verzorgende ouder alleen maar kunnen toenemen.

Uitgegumd als ouder artikel

Over de schrijfster

‘Als coach heb ik veel met ouderverstoting te maken vanwege
de gesprekken die ik voer met stiefouders. Op basis van die gesprekken schreef ik in 2014 een boek over het onderwerp ouderverstoting. Ik vond dat belangrijk om te doen, omdat er toen weinig erkenning en kennis voorhanden was’

Nog even in het kort waar uitgegumd als ouder over gaat:

Allereerst een korte uiteenzetting wat ouderverstoting is;

‘Volgens de Amerikaanse psychiater Richard A. Gardner (1998) is het ouderverstotingssyndroom een afwijking bij kinderen die zich bijna uitsluitend voordoet in
de context van conflicten rond het ouderlijk gezag. Ouder verstoting komt vooral voor bij echtscheidingen met veel ruzie. De ene ouder start een soort minachtingscampagne tegen de andere ouder, waardoor het kind die andere ouder uiteindelijk zelfs niet meer wil zien.’

Wilt u het hele artikel lezen dan verwijs ik u graag naar het magazine STIEFm/v

In het artikel komen een aantal cruciale vragen aan bod.
Zoals:

 • Wat is jouw eigen ervaring met dit
  onderwerp?
 • Hoe ontstaat ouderverstoting?
 • Waaraan herken je het
  ouderverstotingssyndroom?
 • Welke problematiek gaat gepaard met
  ouderverstoting?
 • Hoe kun je het best omgaan met deze problemen

In mijn boek komen die vragen ook ter sprake maar in het artikel kom ik hier nog eens kort op terug. Het was een zeer fijn interview met mensen die zeer begaan zijn mbt dit onderwerp. Ook zij zien het leed wat geleden wordt. Ik hoop dat ze in de toekomst hier nog meer bekendheid aan zullen geven en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.

Monique

Wilt u het boek ouderverstoting aanschaffen? dan kunt u hier naar de winkel gaat.

Stief MV heeft ook een website. de link vindt u mijn info pagina

Laat een reactie achter

Winkelwagen
Scroll naar boven