Uitgegumd als ouder

Uitgegumd als ouder

Soms is er rond een scheiding zoveel verdriet, angst en boosheid,
dat de ene ouder het kind actief vervreemdt van de andere ouder.
Dit pijnlijke proces heet ouderverstoting.
Het blad STIEF m/v sprak met een deskundige, een verstoten moeder
en een vrouw die van haarvader was vervreemd.

Aldus de kop van het artikel “Uitgegumd als ouder” waarin aandacht
wordt besteed aan het onderwerp “ouderverstoting”

Toen ik voor dit interview uitgenodigd werd, zei ik direct “ja”
Het is enorm belangrijk dat er namelijk meer aandacht komt voor
de verstoten ouder en ben dus blij met elke mogelijkheid
om hier bekendheid aan te geven.

Middels mijn boek en interviews doe ik mijn best het begrip
meer onder de aandacht te brengen.
En dat is hard nodig, want in een verhardende maatschappij zal het
verstoting van de niet verzorgende ouder alleen maar kunnen toenemen.

Uitgegumd als ouder artikel

Over de schrijfster

‘Als coach heb ik veel met ouderverstoting te maken vanwege
de gesprekken die ik voermet stiefouders.
Op basis van die gesprekken schreef ik in 2014 een boek over het
onderwerp ouderverstoting.
Ik vond dat belangrijk om te doen,
omdat er toen weinig erkenning en kennis voorhanden was’

Nog even in het kort waar uitgegumd als ouder over gaat:

Allereerst een korte uiteenzetting wat ouderverstoting is;

‘Volgens de Amerikaanse psychiater Richard A. Gardner (1998)
is het ouderverstotingssyndroom een afwijking bij
kinderen die zich bijna uitsluitend voordoet in
de context van conflicten rond het ouderlijk
gezag. Ouder verstoting komt vooral voor bij
echtscheidingen met veel ruzie. De ene ouder
start een soort minachtingscampagne tegen de
andere ouder, waardoor het kind die andere
ouder uiteindelijk zelfs niet meer wil zien.’

Wilt u het hele artikel lezen dan verwijs ik u graag naar het magazine STIEFm/v

In het artikel komen een aantal cruciale vragen aan bod.
Zoals:

 • Wat is jouw eigen ervaring met dit
  onderwerp?
 • Hoe ontstaat ouderverstoting?
 • Waaraan herken je het
  ouderverstotingssyndroom?
 • Welke problematiek gaat gepaard met
  ouderverstoting?
 • Hoe kun je het best omgaan met deze problemen

In mijn boek komen die vragen ook ter sprake maar in het artikel kom
ik hier nog eens kort op terug.
Het was een zeer fijn interview met mensen die zeer begaan zijn mbt
dit onderwerp. Ook zij zien het leed wat geleden wordt.
Ik hoop dat ze in de toekomst hier nog meer bekendheid aan zullen geven
en wil daar graag mijn steentje in bijdragen.

Monique

Wilt u het boek ouderverstoting aanschaffen?
dan kunt u hier naar de winkel gaat.

Stief MV heeft ook een website. de link vindt u mijn info pagina

Laat een reactie achter